A A A

Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji

Dyrektor: Jakub Gołąb

 

Do zadań Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji należy:

 1. prowadzenie działań związanych z polityką medialną Rzecznika, w tym szeroka współpraca z przedstawicielami środków społecznego przekazu, organizacja konferencji prasowych oraz zapewnienie udziału Rzecznika w mediach społecznościowych;
 2. dokonywanie analiz informacji z artykułów prasowych i telewizyjnych w zakresie problematyki przestrzegania praw pacjenta;
 3. koordynowanie realizacji zadań związanych z dialogiem społecznym prowadzonym przez Rzecznika z samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
 4. współpraca na płaszczyźnie promocyjnej i informacyjnej dotycząca ochrony praw pacjenta, z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi;
 5. wspieranie realizacji zadań Rzecznika w zakresie współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej celem popularyzowania problematyki ochrony praw pacjenta;
 6. prowadzenie i modernizowanie strony internetowej Rzecznika oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
 7. współpraca z DOA w zakresie usuwania problemów technicznych, związanych ze stroną internetową Rzecznika;
 8. podejmowanie działań promocyjnych, w tym organizowanie tematycznych konferencji, prowadzenie kampanii informacyjnych oraz społecznych celem popularyzacji wiedzy o prawach pacjenta;
 9. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
 10. prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez Rzecznika patronatów, w tym honorowych oraz udziałem w komitetach honorowych;
 11.  koordynowanie spraw związanych z udziałem Kierownictwa oraz pracowników w konferencjach, seminariach bądź w innych wydarzeniach, w szczególności podróży i pobytów służbowych;
 12. opracowywanie i przygotowywanie informacji do sprawozdania Rzecznika, o którym mowa w art. 58 ustawy, w zakresie zadań komórki;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
 14. współpraca z DSD w zakresie realizacji zadań regulaminowych tej komórki.
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 26.01.2018
Osoba udostępniająca: Monika Wojdygo
Data udostępnienia: 04.09.2019 godzina: 14:56
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019 godzina: 14:56
Sprawdź historię zmian