A A A

Rejestry Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochorny Danych Osobowych

  • Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rejestr prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Zgodnie z art. 36a ust. 3 rejestr jest jawny. Rejestr udostępniony jest do przeglądania w postaci wydruku z systemu informatycznego w siedzibie Biura (zgodnie z §5. ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych).

 

  • Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Rejestr sygnałów obywatelskich
  • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

Rejestr zmian:
Autor informacji: Izabela Pszczółka
Data utworzenia: 26.02.2018
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 26.02.2018 godzina: 16:01
Sprawdź historię zmian