Aktualności

13-08-2014r.

Szpital ma obowiązek zapewnienia pacjentowi leków w trakcie hospitalizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, hospitalizowany pacjent ma zapewnione leczenie w zakresie jaki wynika z oceny jego stanu zdrowia oraz wskazań medycznych. Szpital ma obowiązek zapewnienia pacjentowi bezpłatnych leków i wyrobów medycznych jeśli są one konieczne do wykonania świadczenia stanowiącego bezpośrednią przyczynę hospitalizacji. Zapis ten dotyczy także konieczności zaopatrzenia pacjenta w leki i wyroby medyczne niezbędne dla jego zdrowia, wynikające z leczenia schorzeń współistniejących, które pojawiają się w trakcie tej hospitalizacji, a które powinny być leczone na koszt szpitala.

 

Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotyczącym interpretacji art. 35 ww. ustawy,  niedopuszczalne jest pozostawienie pacjenta bez opieki czy leczenia w trakcie jego pobytu w szpitalu, w odniesieniu do występujących u pacjenta np. chorób przewlekłych. Pobyt pacjenta leczonego w szpitalu z przyczyny niemającej związku ze schorzeniem będącym podstawą zażywania leków, nie może spowodować przerwania dotychczas prowadzonej terapii.

 

Stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - PDF 653 KB

Lista aktualności