Aktualności

17-10-2019r.

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie apelu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"

STANOWISKO


W dniu 16.10.2019 na na facebookowym profilu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP" został opublikowany apel, sugerujący celowe stosowanie leków opioidowych i wykonywanie innych czynności w ramach działań podejmowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT), mających – zdaniem autorów apelu – celowe doprowadzać przez lekarzy do śmierci pacjentów, jakoby dopuszczających się „cichych eutanazji”.

 

Chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że insynuowane sytuacje nie mają miejsca - do Rzecznika Praw Pacjenta nie docierały sygnały w jakikolwiek sposób uprawdopodabniające powyższe twierdzenia.


Niezależnie od deklarowanego przez gospodarzy strony „STOP-NOP” grzecznościowego charakteru publikacji apelu oraz późniejszej edycji jego treści, uznajemy takie komunikaty za wyjątkowo szkodliwe dla pacjentów i głęboko krzywdzące personel medyczny.

 

Wielokrotnie podawanie opioidów na OIT, w stanach zagrażających zdrowiu i życiu, oraz przy konieczności uśmierzenia paraliżującego bólu, jest jedyną możliwością skutecznej pomocy pacjentowi. Sugerowanie, że stoi za tym rzekoma chęć „eutanazji” pacjentów jest głęboko niegodziwe i budzi mój stanowczy sprzeciw.


Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco bada wszystkie zgłoszenia naruszeń praw pacjenta, czy nieprawidłowości – zarówno indywidualne, jak i zbiorowe – na podstawie indywidualnych zgłoszeń oraz doniesień środków masowego przekazu.


W żadnym wypadku nasze postępowania nie potwierdzają sytuacji i przypadków, sugerowanych przez autorów apelu.
 

Treść apelu - PDF 265 KB

 

Lista aktualności