Aktualności

02-12-2019r.

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do Rady Organizacji Pacjentów

W nawiązaniu do spotkania w dniu 6 listopada 2019 r., które dotyczyło utworzenia przy Rzeczniku Praw Pacjenta Rady Organizacji Pacjentów, Rzecznik dziękuje przedstawicielom Organizacji Pacjentów za zaangażowanie oraz wszystkie przekazane uwagi i sugestie, dotyczące koncepcji Rady.

 

Zgodnie z przyjętym na spotkaniu harmonogramem zamieszczamy projekt zarządzenia Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie powołania i funkcjonowania Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta (PDF 292 KB), w którym zdefiniowane zostały cele, uprawnienia i sposób funkcjonowania Rady.

 

Ponadto udostępniamy 2 wnioski - pierwszy z nich to wniosek o Członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta (DOCX 17,33 KB). Jeśli przedstawiciele Organizacji Pacjentów wyrażają chęć zaangażowania się w pracę Rady Organizacji Pacjentów prosimy o zgłaszanie organizacji poprzez wypełnienie wniosku.

 

Drugi wniosek dotyczy zgłoszenia kandydata do Zespołu Koordynującego Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta (DOCX 17,22 KB) – jeśli przedstawiciele Organizacji Pacjentów wyrażają zainteresowanie większym zaangażowaniem w bieżącą organizację prac Rady.

 

Na wypełnione wnioski czekamy do 16 grudnia 2019 roku.

Prosimy o przesyłanie podpisanych wniosków na adres e-mail: . W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunem Rady Organizacji Pacjentów: Panią Marzanną Bieńkowską, Zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii i Działań Systemowych tel. (22) 5328254.

 

Informacja o powołaniu Rady Organizacji Pacjentów oraz członkach Zespołu Koordynującego zostanie opublikowana w dniu 20 grudnia 2019 r.

 

Lista aktualności